(I)

New Visions!

Cap on va el món de la gastronomia i el disseny? Quines són les noves tendències? Com hem de treballar per estar constantment innovant i redissenyant el nostre projecte?

En aquesta sessió tindrem experts en tendències que ens mostraran metodologies necessàries a l’hora de crear un producte o servei tenint en compte la tendència i corrents socials. Així com emprenedors disruptius en el sector de la gastronomia.