(XVI)

Presentació de Projectes

Els projectes seran avaluats per una comissió formada pels tutors, ponents i professionals del sector. Cada alumne/a haurà de generar una Presentació (15’) i respondre al torn de preguntes per part de a comissió. Així com autoavaluar-se per detectar aquells aspectes de millora i els next steps.