(X)

Taller: Sostenibilitat i aprofitament alimentari

En aquest taller aprendrem el procés, la metodologia i les tècniques per integrar criteris sostenibles en tot allò que té a veure amb el nostre projecte gastronòmic. Des dels nostres proveïdors, la nostra operativa i el respecte al medi ambient, a una bona política d’aprofitament alimentari.